loveconcung

Bước 2 Chỉnh sửa hình ảnh, gắn hashtag #loveconcung và #love+tênbé

Bước 3 Chia sẻ album và thả “tim” cho bé


Bảng xếp hạngSTT Mã Họ tên Thả tim Like share Tổng điểm
1 1021 Nguyễn Thái Uyên Nhi 619 418 1656
2 1504 Trịnh Gia Khánh 641 45 1327
3 1392 Nguyễn Vũ Khánh Quỳnh 546 217 1309
4 1898 Trần Nguyễn Bảo An 512 189 1213
5 2076 Nguyễn Bảo Duy Khang 390 418 1198
6 2136 Lương Đặng Thu An 546 1 1093
7 1100 Trần Nguyễn Bảo Nhi 474 65 1013
8 2140 Trần Gia Mẫn Nhi 452 102 1006
9 1517 Lê Sơn Lam 324 331 979
10 1617 Trần Bảo Nam 378 179 935
11 1050 Cổ Châu Bảo An 174 584 932
12 1001 Ngô Trần Trác Hy 219 470 908
13 1350 Trần Ngọc Tuệ Nhi 355 140 850
14 2070 Lê Thị Minh Thư 189 443 821
15 1127 Hà Ngọc Anh Thư 292 188 772
16 1038 Nguyễn Song Thiên Ngọc 156 452 764
17 1117 Bùi Lê Anh Thư 320 107 747
18 1030 Vũ Nguyễn An Nhi 118 491 727
19 1390 Lưu Khả Hân 141 443 725
20 1282 Phạm Đinh Thiên Thiên 303 76 682
STT Mã Họ tên Thả tim Like share Tổng điểm
1 2481 La Phương Vy 1747 1122 4616
2 2503 Ngô Trần Trác Hy 1956 227 4139
3 2334 Cổ Châu Bảo An 1730 670 4130
4 2452 Bùi Trọng Nhân 1742 434 3918
5 2587 Đăng Khôi 1363 620 3346
6 2713 Lương Đặng Thu An 1663 2 3328
7 3042 Phạm Bảo An 11 3170 3192
8 2574 Nguyễn Bảo Duy Khang 1156 848 3160
9 2931 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 1449 175 3073
10 2571 Nguyễn Hồ Ngọc Nhi 1317 135 2769
11 2641 Vũ Minh Quang 955 830 2740
12 2999 Nguyễn Châu Nhật Quang 1266 150 2682
13 2914 Đặng Phúc Vinh 1211 239 2661
14 2821 Nguyễn Phạm Hoàng Gia Bảo 1133 114 2380
15 2521 Đặng Gia Hân 1008 352 2368
16 2980 Huỳnh Trí Thức 1134 69 2337
17 2590 Hà Thế Luân 961 410 2332
18 2755 Lê Nhất Thiên Tôn 987 335 2309
19 2645 Đỗ Khả Hân 1012 127 2151
20 2647 Nguyễn Nguyên Khang 910 79 1899
STT Mã Họ tên Thả tim Like share Tổng điểm
1 3456 Lê Nhất Thiên Tôn 4772 1302 10846
2 3453 Nguyễn Châu Nhật Quang 5199 303 10701
3 3082 Cổ Châu Bảo An 2243 5111 9597
4 3081 Nguyễn Thái Uyên Nhi 2611 4328 9550
5 3203 Nguyễn Hồ Ngọc Nhi 3194 2615 9003
6 3152 Nguyễn Phạm Hồng Thảo 1321 4023 6665
7 3160 La Phương Vy 2152 2032 6336
8 3139 Ngô Trần Trác Hy 2035 1081 5151
9 3118 Hà Thế Luân 2542 36 5120
10 3350 Đăng Khôi 1938 851 4727
11 3749 Nguyễn Nguyên Khang 2027 38 4092
12 3646 Trần Lê Trà My 1906 83 3895
13 3311 Nguyễn Bảo Duy Khang 1257 887 3401
14 3103 Trần Bách 438 2440 3316
15 3729 Bùi Nguyễn Gia Hân 1483 46 3012
16 3498 Hồ Hoàng Minh Đăng 1320 86 2726
17 3358 Nguyễn Hoàng Phương Nhi 1262 97 2621
18 3249 Trần Nữ Diệu Linh 784 542 2110
19 3095 Lê Hoàng Minh Triết 958 103 2019
20 3250 Vũ Đức Thiện 111 1720 1942
STT Mã Họ tên Thả tim Like share Tổng điểm
1 4170 Trần Ngọc Minh Uyên 9860 1465 21185
2 3895 Ngô Trần Trác Hy 9315 1710 20340
3 4040 Trần Bách 5040 9678 19758
4 3818 Cổ Chẩu Bảo An 3803 10076 17682
5 4105 Ngô Tuấn Bảo 7193 173 14559
6 4315 Nguyễn Thuỳ An Chinh 5387 1714 12488
7 3836 La Phương Vy 3143 5413 11699
8 3928 Lê Phan Bảo Long 5014 1491 11519
9 3883 Hà Thế Luân 4508 12 9028
10 4069 Trần Lê Trà My 4179 103 8461
11 4071 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 4056 73 8185
12 3845 Nguyễn Thái Uyên Nhi 1735 3447 6917
13 4159 Nguyễn Vy Sophia 3341 82 6764
14 3829 Bùi Trọng Nhân 2286 755 5327
15 4166 Đoàn Ngọc Minh Anh 2551 22 5124
16 4239 Lê Nguyễn Minh Phúc 2436 42 4914
17 3961 Lê Hoàng Minh Triết 2226 382 4834
18 4137 Nguyễn Hồ Ngọc Nhi 1038 1621 3697
19 3822 Nguyễn Bảo Duy Khang 1105 743 2953
20 3960 Bùi Nguyễn Gia Hân 1229 50 2508
STT Mã Họ tên Thả tim Like share Tổng điểm
1 4368 Cổ Châu Bảo An 8799 10605 28203
2 4512 Ngô Tuấn Bảo 11503 1434 24440
3 4395 Trần Bách 8510 6207 23227
4 4370 Nguyễn Thái Uyên Nhi 6844 3312 17000
5 4403 Nguyễn Cát Tường 8193 469 16855
6 4654 Lê Phan Bảo Long 5649 2005 13303
7 4376 Bùi Trọng Nhân 5372 1041 11785
8 4441 La Phương Vy 2622 6414 11658
9 4515 Trần Kim Anh 4645 21 9311
10 4530 Đoàn Ngọc Minh Anh 4535 10 9080
11 4546 Trần Nguyễn Thành An 2230 674 5134
12 4425 Lê Vĩnh Khang 2381 208 4970
13 4499 Lê Hoàng Minh Triết 1667 707 4041
14 4648 Hà Thế Luân 1842 2 3686
15 4423 Nguyễn Bảo Duy Khang 1217 565 2999
16 4538 Nguyễn Nguyên Khang 1362 60 2784
17 4514 Bùi Nguyễn Gia Hân 1302 17 2621
18 4502 Đăng Khôi 750 338 1838
19 4526 Phạm Đình Thiên Thiên 754 204 1712
20 4774 Nguyễn Hà Thảo Nguyên 13 885 911
STT Mã Họ tên Thả tim Like share Tổng điểm
1 4849 Ngô Trần Trác Hy 16049 1352 33450
2 4948 Ngô Tuấn Bảo 14164 1623 29951
3 4848 Cổ Châu Bảo An 9296 11020 29612
4 4938 Trần Bách 7761 7693 23215
5 4930 Lê Phan Bảo Long 8729 5142 22600
6 4874 La Phương Vy 1940 8073 11953
7 5084 Bùi Trọng Nhân 4821 611 10253
8 4939 Lê Hoàng Minh Triết 2044 1051 5139
9 4905 Nguyễn Bảo Duy Khang 1332 855 3519
10 4875 Vũ Thái Bình 11 2672 2694
11 4968 Nguyễn Vũ Pha Lê 811 65 1687
12 4937 Hà Thế Luân 565 16 1146
13 4852 Huỳnh Anh Thái Sơn 161 624 946
14 4922 Lê Nguyên Bảo Khang 37 686 760
15 4847 Nguyễn Khang 279 27 585
16 4900 Nguyễn Công Danh 30 417 477
17 4879 Đồng Việt Phương Vy 52 229 333
18 4918 Trần Nguyễn Linh Chi 23 282 328
19 4890 Phạm Minh Huy 55 213 323
20 4986 Nguyễn Lê Bảo Hân 57 192 306

   • Danh sách thứ hạng các thí sinh sẽ được cập nhật.
STT Mã Họ tên Thả tim Like share Tổng điểm
1 5220 Trần Bách 22517 3154 48188
2 5194 Ngô Trần Trác Hy 23449 294 47192
3 5229 Ngô Tuấn Bảo 16356 1849 34561
4 5177 Cổ Châu Bảo An 10508 8100 29116
5 5200 Lê Phan Bảo Long 11371 4426 27168
6 5172 Bùi Trọng Nhân 11479 2212 25170
7 5214 Nguyễn Huy Nhân 491 4988 5970
8 5193 Nguyễn Bảo Duy Khang 1050 560 2660
9 5183 La Phương Vy 315 1679 2309
10 5202 Lê Vinh Khang 968 45 1981
11 5186 Lê Hoàng Minh Triết 560 627 1747
12 5253 nguyen-ngoc-huynh-thanh 703 82 1488
13 5239 Hà Thế Luân 529 2 1060
14 5205 Trịnh Đức Duy 356 159 871
15 5173 Trần Khánh Phương 330 201 861
16 5225 Dương Nguyên Linh Ngọc 56 717 829
17 5199 Nguyễn Trần Nhã Vy 73 518 664
18 5270 Phan Minh Huy 176 57 409
19 5189 yu-si-ah 104 34 242
20 5226 Nguyễn Xuân Thanh 67 96 230

   • Danh sách thứ hạng các thí sinh sẽ được cập nhật.
STT Mã Họ tên Thả tim Like share Tổng điểm
1 5318 Ngô Tuấn Bảo 15570 2516 33656
2 5304 Trần Bách 12935 6603 32473
3 5280 Cổ Châu Bảo An 11820 4918 28558
4 5303 Ngô Trần Trác Hy 12174 2373 26721
5 5287 Nguyễn Châu Nhật Quang 7081 89 14251
6 5314 Lê Phan Bảo Long 5805 1073 12683
7 5285 Bùi Trọng Nhân 5036 1022 11094
8 5291 Nguyễn Bảo Duy Khang 1260 673 3193
9 5298 Lê Hoàng Minh Triết 274 316 864
10 5322 Vũ Thái Bình 63 421 547
11 5326 Nguyễn Xuân Thành 60 84 204
12 5302 Lê Thiên An 20 155 195
13 5364 Tống Gia Cát Tiên 24 122 170
14 5315 Nguyễn Phạm Khánh An 38 89 165
15 5338 Võ Hoàng Khánh An 20 97 137
16 5369 Nguyễn Ngọc Trang Thảo 19 83 121
17 5343 Trần Phạm Nguyên 21 68 110
18 5283 Lê Hải Đăng 8 79 95
19 5360 Nguyễn Hiểu Minh 15 60 90
20 5339 Nguyễn Hoàng Huy Bảo 25 38 88

   • Danh sách thứ hạng các thí sinh sẽ được cập nhật.