loveconcung

Bước 2 Chỉnh sửa hình ảnh, gắn hashtag #loveconcung và #love+tênbé

Bước 3 Chia sẻ album và thả “tim” cho bé

Không đúng định dạng ảnh qui định.
  • - Định dạng .JPG, JPEG, PNG và có dung lượng không quá 2MB/ảnh.
  • - Mỗi album phải có ít nhất 3 ảnh.
  • - Ảnh dự thi của bé là ảnh thật đúng độ tuổi và không được copy từ các website khác
  • - Ảnh dự thi phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không có yếu tố bạo lực, đồi trụy; đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về báo chí, truyền thông, văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh…
  • - Mỗi 2 tuần Mẹ sẽ phải đăng 1 album ảnh khác để tiếp tục tham gia.
  • - Album sẽ được BTC duyệt và thông báo qua email trong vòng 48 giờ làm việc.